• Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Veterinar

Visi & Misi

Ditulis pada .

VISI

  • Pada tahun 2020 Industri Ternakan Ruminan menjadi penyumbang ke tiga kepada pertumbuhan ekonomi Negeri Terengganu.

MISI

  • Menggerakkan sektor ternakan ruminan ke arah bidang usaha haluan dan hiliran dengan penekanan kepada aspek Tambah Nilai Sumber (TNS).
  • Meningkatkan kecekapan pengurusan projek-projek ternakan Ruminan (GHAP) dan seterusnya pendapatan perkapita mereka yang terlibat.
  • Kerajaan dan Swasta bersama bergading usaha membangunkan sektor ini.