Agronomi

Ditulis pada .

FUNGSI AGRONOMI

  •  Menyelaras program pembangunan dan aplikasi teknologi pengeluaran bahan  makanan ternakan.
  •  Menyediakan khidmat nasihat dan pemindahan teknologi bidang pemakanan  ternakan.
  •  Menilai pelbagai sumber yang sesuai dan potensi sebagai bahan makanan  ternakan.                     
  •  Mengawal selia Akta Makanan Haiwan  Tahun 2009.
  •  Menjalinkan kerjasama dengan agensi / Jabatan lain yang   berkaitan