Pembiakbakaan

Ditulis pada .

 

MATLAMAT

Unit pembiakan & pembakaan komited untuk mengenalpasti dan memperkenalkan teknologi pembiakan dan pembakaan yang sesuai dan relevan untuk meningkatkan populasi ternakan di Malaysia amnya dan di Negeri Terengganu khususnya.

 

OBJEKTIF UNIT

 1. Untuk membangunkan sumber genetik ternakan tempatan bagi meningkatkan mutu dan daya pengeluaran ternakan jurusan daging, susu dan menjaga kestabilan dan keseimbangan genetik baka.
 2. Untuk memudahkan cara perkembangan industri ternakan yang mapan melalui peningkatan dan pembangunan kualiti sumber genetik dan produktiviti ternakan ruminan melalui pembiakbakaan dengan menggunakan teknologi penternakan.
 3. Meningkatkan pendapatan para penternak ruminan.

 

PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN / AKTIVITI - AKTIVITI  UTAMA UNIT


 1. Konsultansi Kesihatan Pembiakan
 2. Konsultansi Program Pembiakan
 3. Perkhidmatan  permanian beradas
 4. Membuat pendaftaran kelahiran anak-anak permanian beradas
 5. Pengesanan kebuntingan kepada ternakan
 6. Sinkronisasi estrus kepada ternakan betina
 7. Pemeriksaan kesuburan kepada ternakan betina
 8. Pemeriksaan daya biak ternakan penjantan.
 9. Mengagihkan ternakan baka penjantan yang berkualiti
 10. Pendaftaran baka jantan melalui  Sistem E-Baka
 11. Mengujudkan dan memperkasakan usahawan jurusuntik permanian Beradas (DIY)
 12. Memberi latihan/kursus yang berkaitan dengan pembiakan kepada kakitangan dan penternak