Perancangan / Pengembangan

Ditulis pada .

FUNGSI UNIT PERANCANGAN / PENGEMBANGAN

 • Bertanggungjawab kepada Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Terengganu
 • Mengawal , menyelia dan membangunkan aspek pembangunan manusia menerusi latihansemua kakitangan dan juga pengusaha ternakan dalam negeri.
 • Menyelia aktiviti dan merancang dan melaksanakan penggunaan Akademi Pengembagan Veterinar Negeri Terengganu.
 • Kawalan belanja peruntukan dalam kawalan bahagian latihan.
 • Menyelaras Pelaporan dan penilaian kecapaian program latihan jabatan dan menyediakan Salinan kepada pihak berkepentingan.
 • Pengurusan manusia bahagian latihan.
 • Pengurusan Akademi Pengembangan Veterinar Negeri Terengganu.
 • Penyelaras Program Pengembangan Veterinar Jabatan.
 • Mengawal, menyelia dan membangunkan semua kakitangan di bawah Bahagian Latihan dan Pegembangan serta memperkukuhkan pentadbiran dan operasi unit.
 • Bertanggungjawab sebagai merancang dan menguruskan penggunaan Akademi Pengembangan Veterinar.
 • Bertanggungjawab merancang dan menyelaras pelaksanaan Program Pengembangan Veterinar di Negeri Terengganu serta aktiviti yang berkaitan.
 • Menyelaras Pelaporan dan penilaian kecapaian program latihan dan pengembangan veterinar jabatan dan menyediakan Salinan kepada pihak berkepentingan.