Ruminan Kecil

Ditulis pada .

  • Menyelaras dan menyelia aktiviti pembangunan ruminan kecil Negeri Terengganu
  • Melaksanakan aktiviti pengembangan ruminan kecil
  • Membuat seliaan keatas aset hidup ruminan kecil
  • Menyelia aktiviti pengukuhan Ladang Informasi Veterinar, Bari, Setiu.