Unggas/Aneka

Ditulis pada .

FUNGSI BAHAGIAN UNGGAS / ANEKA HAIWAN 

 

  •  Meningkatkan pengeluaran ayam pedaging ke tahap optimum
  •  Menggalakkan pertumbuhan industri unggas dan aneka dalam negeri bagi    keperluan tempatan.
  • Mewujudkan penternak yang mampan dalam bidang usaha ini ketahap sara diri dan menjurus ke arah komersil  dengan pengurusan yang efisen.
  • Meningkatkan penggunaan penternakan secara sistem tertutup di kalangan penternak.
  • Mengwujudkan lebih banyak tapak penternakan ayam( translokasi)