Penguatkuasa

Ditulis pada .

FUNGSI UTAMA  KHUSUS :

  1. OPERASI
  2. PENYIASATAN
  3. PENDAKWAAN
  4. KEMPEN KESEDARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG JABATAN
  5. KHIDMAT NASIHAT PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG

FUNGSI UTAMA BIASA:

  1. PENTADBIRAN PENGUATKUASAAN
  2. PENTADBIRAN AM
  3. PENTADBIRAN KEWANGAN