Regulatori

Ditulis pada .

FUNGSI BAHAGIAN REGULATORI 

  • Melaksanakan penguatkuasaan program persijilan SALT untuk memastikan hasil keluaran ladang adalah berkualiti.
  • Melaksanakan perlesenan ladang unggas untuk penternak bagi mendapatkan lesen menternak unggas secara sah
  • Mewujudkan pusat pangkalan data asas dengan memastikan data-data premis haiwan di kumpul dan di simpan.
  • Menyimpan maklumat bancian ternakan yang sentiasa dikemaskini.
  • Mencegah dan mengawal dan membasmikan penyakit haiwan dan zoonotik
  • Membangunkan pemilik haiwan yang mempunyai sifat bertanggungjawab terhadap haiwan.
  • Memperbaiki dayajejak haiwan di Negeri Terengganu.
  • Menjamin kebajikan haiwan terpelihara.