• Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Veterinar

Notis Perundangan

Ditulis pada .

NOTIS PERUNDANGAN

 

Berikut merupakan Penafian kepada Portal Bersepadu :

 

Anda hendaklah memahami dan bersetuju bahawa Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Terengganu tidak terlepas melakukan kesilapan dalam portal ini. Penggunaan anda ke atas Perkhidmatan adalah sepenuhnya di bawah tanggungan dan risiko anda sendiri. Perkhidmatan disediakan asasnya secara "SEKADAR YANG ADA" ("AS IS") dan "SEKADAR YANG DAPAT" ("AS AVAILABLE"). Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Terengganu sepenuh-penuhnya dan sejelas-jelasnya menafikan semua jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada yang dinyatakan atau dilaksanakan. Jabatan Perkhidmatan Negeri Terengganu tidak memberi jaminan bahawa;

 

(i) Portal Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Terengganu tidak terganggu dan bebas daripada kesalahan.

(ii) Kesahihan dan ketepatan isi kandungan, maklumat, perkidmatan atau lain-lain material yang disediakan.

(iii) Portal Jabatan Perkhimatan Veterinar Negeri Terengganu, perkhidmatan atau E-mel yang dihantar daripadanya atau yang mewakilinya bebas daripada virus dan komponen yang merosakkan.

 

Anda juga dingatkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Terengganu tidak terlepas daripada tersilap disebabkan kelemahan portal, oleh itu anda dingatkan sebarang material yang dipindah terima atau diperolehi dengan lain-lain cara menerusi penggunaan perkhidmatan yang disediakan adalah dilakukan dengan kehendak diri anda sendiri sepenuhnya dan bahawa anda hendaklah sepenuhnya bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan terhadap sistem komputer, kehilangan data akibat daripada pindah terima sebarang material berkenaan sama ada disebabkan oleh bencana alam, kegagalan komunikasi, pencurian, dan ketidakupayaan untuk mencapai rekod, aturcara komputer atau perkhidmatan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Terengganu.