• Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi Veterinar

Polisi Dan Privasi

Ditulis pada .

POLISI DAN PRIVASI

 

"Berikut merupakan Polisi dan Privasi :

 

Pihak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Terengganu tidak akan menggunakan / mendedahkan maklumat peribadi anda untuk apa saja tujuan tanpa persetujuan anda. Maklumat peribadi anda akan digunakan untuk makluman sebarang pertanyaan, mengendalikan aduan, menyediakan notis operasi dan penyimpanan rekod.

 

Portal kami juga menjadi penghubung kepada lelaman lain dan portal pihak ketiga. Capaian anda ke lelaman ini tertakluk kepada amalan polisi privasi mereka. Walaupun kami menyokong privasi di internet, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Terengganu tidak bertanggungjawab atas sebarang tindakan oleh lelaman pihak ketiga. Kami menggalakkan anda untuk membaca polisi privasi di setiap lelaman yang anda capai, sama ada yang anda capai melalui portal kami atau portal yang anda capai sendiri.